Rådgiver for Bermuda-selskaper om norske markedstransaksjoner

Conyers Norge-fokuserte praksisgruppe virker rådgivende angående Bermudas lover i henhold til Bermuda-selskap som er aktive i det norske markedet. Disse aktivitetene inkluderer kapitalisering fra det norske kapitalmarkedet, notering på Oslo Børs, sammenslåinger og oppkjøp, selskapfinanser, restrukturering og etablering av eiergruppestrukturer.

Vårt team er sammensatt av høyt kvalifiserte advokater med betraktelig erfaring og dybdekunnskap om virksomhetspraksis og strukturering av selskaper med en norsk forbindelse.

Voksende muligheter for selskaper som ønsker å bli børsnoterte

Et økende antall utstedere har valgt Bermuda som deres ønskede jurisdiksjon for kapitalisering i Oslo.

Mens notering på Oslo Børs i forbindelse med Bermuda-selskap vanligvis har skjedd med hensyn til shipping, drilling og logistikk, har Bermuda-selskap også blitt brukt til notering av en rekke andre virksomheter, fra eiendom til teknologi  —  for fornybar og alternativ energi, de neste store vekstområdene for virksomheter.

Siden Central Securities Depository Regulation (CSDR) ble implementert i norsk lov, har Bermuda vært blant de få CSDR-samsvarende jurisdiksjonene som også har alle de tre norske børsene – Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo – tilgjengelig for utstedere, på grunnlag av deres “utnevnte børs”-designasjon i kraft av Bermudas Companies Act.

Euronext Growth Oslo er fortstatt spesiellt populær for nye noteringer, siden den tillater at selskaper kan flytte “opp” til en større børs.

Våre nylige erfaringer inkluderer:

Oslo-noteringer og ekvivalenstilbud:

 • Rådgivning til Shelf Drilling (North Sea), Ltd. i forbindelse med deres flytting til Bermuda, og den privat emisjon av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp av fem jack-up rigger og deres invitasjon til notering på Euronext Growth Oslo.
 • Rådgivning til Odfjell Technology Ltd ved utstedelsen av deres USD 113 millioners floating rate senior secured bonds, datert til 28. Februar 2026. Nettoinntekten fra emisjonen ble brukt i forbindelse med restruktureringen knyttet til utskillelsen av selskapet fra Odfjell Drilling Ltd., og notering på Oslo Børs.
 • Rådgivning til Hafnia Limited i forbindelse med en privat emisjon på USD 100 millioner av aksjer.

Eller emmisjoner og sammenslåinger og oppkjøp:

 • På vegne av Leif Höegh & Co. Ltd. og fond forvaltet av Morgan Stanley Infrastructure Partners, gjennom en 50/50 fellesforetak, Larus Holding Limited, i sitt kjøp på USD 218 millioner av de resterende utestående aksjene i Höegh LNG Holdings Ltd., som tidligere var notert på Oslo Børs.
 • Rådgivning til Hafnia Limited om deres aksjekjøpsavtale for å kjøpe Chemical Tankers Inc., som hadde en flåte på 32 kjemikalietankere. Chemical Tankers-flåten, bestående av moderne og drivstoffeffektive tankskip, inkluderte 6 mellomstore, 18 små og 8 rustfrie ståltankere.
 • Rådgivning til OSM Maritime, om Bermuda- og BVI-lovaspektene ved kombinasjonen av virksomhetene til OSM Maritime Group og Thome Group.

Restrukturering:

 • Rådgivning til Seadrill Limited og dets Bermuda-datterselskaper, om deres felles konkurs-restrukturering.
 • Stedfortreder for DNB Bank ASA, som agent i forhold til to separate anlegg for Borr Drilling Ltd, hvor Borr foretok en intern restrukturering.

Obligasjonstilbud:

 • Rådgivning til Golar LNG ved utstedelse av USD 300 millioner 7 % usikrede obligasjoner med forfall 25. oktober 2025.
 • Rådgivning til Stolt-Nielsen Limited, angående til sammen 1,5 milliarder kroner tilbud av usikrede obligasjoner  som forfaller 29. juni 2023.

Bankfinasiering:

 • Rådgivning til Sequoia Investment Management, i forbindelse med en bilateral sikret kredittfasilitet, på USD 250 millioner, med Golar LNG Limited.
 • Rådgivning til ulike banker, i forbindelse med forskjellige lånetiltak til Frontline Group.

Contacts